Scarlett Thomas: Galloglass

Galloglass är den tredje boken i fantasyserien Worldquake. För länge sedan splittrades världen i två delar, Realworld och det magiska Otherworld. Efter skalvet fördes de två världarna närmare varandra och magin blev starkare även i vår världs motsvarighet. Det stora biblioteket som utgör nyckeln mellan världarna ger böcker och deras alternativa världar en väsentlig roll i berättelsen. Effi och hennes kompisar i Tusitala School for the Gifted, Troubled and Strange gör sitt bästa för att ta reda på vilka magiklasser de tillhör och för att upptäcka sina förmågor, samtidigt som de måste hindra gruppen Diberi från att förstöra den magiska världen.

Det är svårt att uppskatta hur många böcker det kommer att bli i serien, men jag upplever att vi fortfarande är i introduktionsstadiet. De fem ungdomarna har ännu inte nått sina fulla potential och de olika världarna lämnar mycket att upptäcka. Vi får veta mer och mer om Otherworld för varje bok, men den mörka undre världen har bara glimtats. Vad den väntande slutstriden anbelangar så...ja, det är inte en serie en läser för stridernas skull. Här är verkligen resan viktigare än målet.

Än en gång får vi vistas i den sprudlande magivärlden för en stund, men den är inte lika välkomnande den här gången och boken är väldigt modfälld. Då ungdomarna alla tillhör olika magiska klasser lever de till stor del separerade ifrån varandra och får möta sina problem ensamma. Romanfigurernas inre strider ligger i fokus och ger berättelsen flera spännande bihistorier som löper parallellt med varandra.

Då flera författare verkar tappa sin distinkta röst när de går över till att skriva ungdomsböcker uppskattar jag att det här tydligt märks vem författaren är. Boken innehåller sin dos teori kring filosofiska problem och har dagsaktuella influenser från MeToo, invandring, veganism och könsfrågor.

Ok, så jag läste ut Galloglass alldeles för snabbt och måste nu vänta ett år på fortsättningen. På plussidan så har Scarlett Thomas skrivit en ny roman under tiden, med titeln Oligarchy...som dock inte kommer ut förrns i November, jävla skit.