Stefano Mancuso & Alessandra Viola: Intelligenta växter - Den överraskande vetenskapen om växternas hemliga liv


De senaste åren har det blivit allt vanligare att tala om växternas sinnen. Såsom förmågan att uppfatta och söka sig efter olika ljussignaler, söka efter näringsämnen i jorden och kalla på hjälp vid angrepp. Växter är tämligen stationära och har utvecklat egna metoder för att överleva. Till skillnad från djuren klarar växterna av rätt stora skador utan bestående men, då de har sina funktioner spridda över hela växten. Men vi har många gemensamma nämnare.

Med blåklockor och lupiner i backen och vårlökarna på väg upp så är kanske inte tajmingen den bästa för att fascineras över smarta växter. Så gott som varje planta jag satte i våras har blommat om nu under hösten, rosorna och malvorna står fortfarande i blom. Men boken är övertygande även om den tänjer en hel del på den intuitiva tolkningen av vad som definierar intelligens och våra sinnen.

Huvudkapitlen i Intelligenta växter heter: Roten till problemet, Den okända växten, Växternas sinnen, Växternas inre kommunikation och Växternas intelligens. Ett av kapitlen jag fastnade mest för i boken handlar om växternas rotsystem, som i boken liknas vid ett levande datornätverk. Ett effektiviserat utforskande av marken, där rotspetsarna kommunicerar med varandra för att skapa ett funktionellt och samordnat rotsystem. Här i Blekinge är det fortfarande rekordlågt vatten i åarna och jag fascineras av trädens blottlagda rotsystem varje gång jag passerar. De brukar ju annars hålla det dolt för oss tyvärr.

Det mest fängslande är hur växterna kommunicerar med varandra, om det alls är relevant att tala om enskilda plantor. Av någon anledning sker den mesta av kommunikationen utanför plantan, den varnar sina egna växtdelar för angrepp med hjälp av dofter/gaser precis som den antas varna andra växter i närheten.

Intelligenta växter talar om intelligens i bemärkelsen anpassning och problemlösningsförmåga. Den diskuterar inte frågor om huruvida växter skulle besitta ett medvetande eller ha känslor, men spekulerar om vilka sinnen de är utrustade med. Boken är väldigt övergripande, fast troligen så kommer en inte så mycket längre utan att blanda in cellbiologi.

På det hela så får boken framförallt ses som en introduktion till ämnet, som kräver att en söker sig vidare när intresset har väckts. Om inte annat så kommer det ut en ny bok av Mancuso nästa år: Växtrevolutionen. Jag ville läsa Intelligenta växter för att de flesta texter och föreläsningar jag har kommit över har varit på engelska och jag vill lära mig växtterminologin på svenska. För det ändamålet var det inte rätt bok, men jag är inte missnöjd för det. Att jag börjat försöka sätta mig in i ämnet är för att jag vill uppleva mer av naturen och känna mig närmare den när jag är ute, och här gör sig boken desto bättre. Den kan även vara till hjälp för den som tycker om att meditera med växter som vägledning.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar