david levithan: jag, En

Den här boken tilltalade mig direkt när den kom ut - ett obundet jag som får uppleva världen utifrån människors alla olika perspektiv och bokstavligen går en dag i deras skor. Den visar hur människor formas efter sitt sammanhang och hur omgivningens reaktioner påverkas av vilka vi är. Till viss del leder den även in mig på tankespåren kring ett gemensamt och obundet medvetande. 

16-åriga ”En” vaknar varje dag i en ny kropp, kan vara en tjejs likväl som en killes. En har ingen familj eller fast punkt i livet, inget som är hens eget. Alla relationer som byggs upp är borta nästa dag. Jag gillar hur En, med chansen att komma undan med allt, ändå har motivationen att respektera de i sin omgivning och försöker göra så liten skada som möjligt på deras liv.

Ett par begränsningar är att personen En tar över alltid är jämngammal med En själv, och hen vaknar alltid upp inom en begränsad radie från där hen gick och lade sig. Även om En har ett eget ”jag”-medvetande som är konstant så kan hen förnimma den ursprungliga värdens minnen, och således klara av att ta sig igenom dagen utan allt förstora reaktioner från familj och vänner. Det kroppsliga kunnandet, såsom att kunna spela ett visst instrument eller behärska en viss sport, ärvs dock inte.

Så blir En förälskad i flickan Rhiannon, en besvarad kärlek men en tudelad sådan beroende på vilken kropp En befinner sig i för dagen. Även om En inte identifierar sig mer med en kropp än med en annan och ser det som givet att han är samma person oavsett, så är det inte lika självklart för Rhiannon.

Senaste året har jag praktiserat på en kyrkogård och det har inneburit en hel del intressanta samtal om livet, både med besökare och runt kaffebordet på rasterna, vilket säkert har gjort att boken berör lite extra. Jag, En är en bok om vad det innebär att vara människa och vad var och en har för utmaningar att möta.

I just den här boken är jag glad för att det lämnas ouppklarade trådar och att Levithan inte försöker ge något svar eller förklaring på Ens predikament, för vem får det egentligen.


Levithan har även skrivit ett bonuskapitel som utspelar sig några månader innan boken tar vid:


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar