Scarlett Thomas: Monkeys with typewriters

I Our tragic universe lekte Thomas med olika teorier kring skrivande och skillnaderna mellan händelseförloppen i verkliga livet och de i litteraturen. Boken Popco cirkulerade en del kring användandet av idématriser, och man kan hela tiden känna av hur hon experimenterar med sitt skrivande och fastnar för nya infallsvinklar som hon vill utforska. Hon undervisar också i kreativt skrivande så det känns naturligt för henne att ge ut en bok om ämnet.

Tidigare har jag troligen fastnat mer för Thomas skalle än för hennes skrivande. Hennes figurer och handlingar har något ytligt över sig, men jag uppskattar dem på ett annat vis nu när fokuset läggs mer på detaljnivå och man får veta hur hon har tänkt.  Att följa hennes tankar här i Monkeys with typewriters om hur man skapar trovärdiga och genuina figurer, hur en bra och sann mening ser ut och hur man kommer igång med sin bok, är mycket intressant och utvecklande... inte bara för den blivande författaren. 

I avsnittet relaterar hon tillbaka till sitt egna skrivande och tankarna som legat till grund för hennes böcker, vilket ger ett mervärde i sig självt. Hon arbetar med hjälp av matriser när hon ska börja på en ny bok, och förespråkar minimalistiska meningar och koncentrerade handlingar. Hon är också inne på att figurer och miljöer ska byggas upp av författarens egna sidor och erfarenheter, att man ska skriva om det man kan.

Bokens första del har jag tråkat mig igenom, den handlar om klassisk litteraturteori, likt den man går igenom om man läser litteraturvetenskap; såsom Aristoteles plotkonstruktion, Vladimir Propps funktioner och klassiska kännetecken för ett par grundläggande intriger. Säkert kan kapitlena vara intressanta om man är ny för namnen, eller för en som inte läser tillräckligt med böcker, men det är rätt drygt och känns inte så givande i sammanhanget.

Det är den första boken jag läser om skrivande så det är svårt för mig att säg huruvida den är bättre än någon annan, och helst bör man nog ha läst Thomas böcker för att få full behållning av den. Boken tog,  sina 480 sidor till trots, slut ganska abrupt och hade gärna fått fortsätta bra mycket längre. Jag kan bara hoppas på att hon kommer ut med fler böcker på ämnet, mellan sin övriga utgivning.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar