Sören Holst: Tankar som ändrar allt -om tankeexperiment och nya världsbilderSören Holst är teoretisk fysiker på Stockholms Universitet och Tankar som ändrar allt känns först och främst som en kursbok; ämnet till trots mer föreläsande än fascinerande. Boken är naturvetenskapligt inriktad och känns som en bra grund för tankeexperimenten, men jag hade förväntat mig något mer övergripande när jag läste om den. 

Boken ger en idéhistorisk gestaltning från Aristoteles lutande plan fram till Einsteins speciella relativitetsteori. Jämsides, en förklaring av argumentationen som prövar experimentens hållbarhet samt en avslutande redovisning för vad som utgör en god teori och tankeexperimentens funktion i lärandet som illustrerande exempel.  De exempel som finns med på utmanande tankeexperiment är tvillingparadoxen som uppstår ur relativitetsteorin, identitetsproblemet vid teleportering och problemet med den skenande vagnen.

Jag kommer att behöva läsa igenom den inledande teorin några gånger till för som science fiction -läsare så känns det som att jag borde kunna redogöra för hur tvillingparadoxen uppstår, och det är det nog den rätta boken till för den tar gott om tid på sig.  Boken går även in på de mer filosofiska, psykologiska och moraliska experimenten: frågan om en person är densamma efter en teleportering och problemet med en skenande tågvagn som hotar att köra över en eller fem personer. Dessa kapitel, särskilt det om teleportering, är mer ytliga, inte lika utvecklade och övertygande som resten av boken. Vad jag hade önskat är en bredare diskussion om ämnet och flera olika experiment som presentation av de olika inriktningarna. Visserligen är boken givande men den lyckas inte föra över entusiasmen för ämnet särskilt väl.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar