PC Jersild: Sena sagor

I Sena sagor har nio fall påträffats där objekten utan synbar anledning mist färgseendet. Björklund vill skriva en doktorsavhandling kring fallen i ett försök att hitta den bakomliggande orsaken, och samtidigt ta reda på hur objekten själva upplever förändringen. Dock är patienterna präglade av personliga motgångar och tycks rycka på axlarna åt vad, läkaren ser som, problemet. De skäms och vill överhuvudtaget inte kännas vid saken, istället så vill de ha råd och stöd med sina privata affärer. Varefter läkaren, som försöker göra sig förtrolig med patienterna och få dem att öppna upp sig, blir allt mer indragen i deras liv.


Akromatopsi, total färgblindhet där patienten ser världen i svart-vitt, är ett sällsynt fenomen som länge har fängslat neurologerna då det har setts som en möjlighet att få reda på hur hjärnan uppfattar, eller skapar, färger. Att drabbas innebär förstås en väldigt stor omställning där både omgivningen och ens inre visualisering främmandegörs. I boken har de drabbade blivit akut ljuskänsliga, men annars talas det inte om vad förlusten har inneburit eller vilken uppföljning som görs. De tycks alla vara ointresserade av att söka vård, men också insnärjda och isolerade i så gråsmutsiga liv att färgförändringen inte längre gör någon skillnad. Det blir till en bagatell.


Där finns en spänningen mellan den objektiva verkligheten och vad vi själva läser in av den, hur vår bild av saker och ting kan förändras och styras. Jämförelsevis med optiska illusioner där uppfattningen av en färg ändras i förhållande till kringliggande färger och vad hjärnan tror sig se. Men också hur de styrs av emotionell och kulturell påverkan, och framförallt den egna viljan.


De första kapitlen är utformade som forcerade rapporter skrivna för att försöka hitta spår och samband där det inte finns några. Handlingen styrs sedan iväg från fallstudierna till att istället skildra individerna själva. Det är en absurd och underhållande skildring av de olika perspektiven, och intressena, mellan forskare och objekt. En minst sagt härvig historia. Den enda anmärkningen är att det är svårt att hålla reda på och komma ihåg vilka alla i boken är och deras roller, många namn.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar