Lone Frank: Mina vackra gener


National Geographic startade sitt Genographic projekt 2005, som går ut på att spåra människans ursprung och fortfarande går att delta i mot betalning. Sedan dess har konsumentgenetiken växt fram och bland annat så finns företagen 23andMe (som google investerar i) och, i sverige, DNA-Guide som erbjuder en utförlig kartläggning av ens gener. Härigenom får man besked om riskerna för att drabbas av olika sjukdomar och en närmare titt på sin personlighet . Det är också möjligt att undersöka sina släktförhållanden och sitt ursprung.


Lone Frank åker till USA och intervjuar ett par av de framträdande forskarna på ämnet. Hon medverkar själv i några undersökningar för att se om det går att utläsa något om depressionerna som har gått i släkten. Det blir en ganska ensidig och inget vidare givande diskussion; i dagsläget finns det inte särskilt mycket för en privatperson att hämta av resultaten. Men ämnet utgör själva utgångspunkten i boken och utvecklingen är jätteintressant!


Det spekuleras kring ärftlighet och möjligheten att få besked om sina odds för att drabbas av svårare sjukdomar, så att man kan förebygga dem. Personligt anpassade behandlingar och om att i framtiden kunna förutse hur en person reagerar på läkemedel och vilka doser som ska förskrivas.


Boken går också in på det, mycket intressanta, personliga planet. Vi får en inblick i forskningen som pågår och här diskuteras och spekuleras kring i vilken utsträckning generna styr våra liv och om vår personlighet är något medfött, även om hur vissa av generna formas av vår miljö och går att återställa om man har kunskaperna.


Visserligen skulle jag hellre se en dokumentärfilm, där man får vara med på intervjuerna och se miljöerna, men det är verkligen en fängslande läsning som är bra och balanserat skrivet. Och ger värsta magpirret.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar