KG Johansson: De drömmande städerna

Någonstans påverkar vår perception av världen hur vi påverkar den tillbaks, och vi konstruerar egna begränsningar och möjligheter efter den föreställningsvärld vi skapar. Att vi själva är skapade av någon eller något, våra föräldrar om inte annat, går inte att komma ifrån.


De drömmande städerna består av två böcker, eller delar, som läses mot varandra och möts på mitten. Vårt medvetande och verkligheten så som vi uppfattar den ifrågasätts här i hög grad.


I ett framtida London hotas jorden gå under och en speldesigner försöker skapa en simulation av vår verklighet som han kan leva vidare i - Min skalle har nog inte mycket kvar som kan mosas sönder på det här området som inte filmvärlden redan har tagit hand om, men istället för att plumpt avslöja att vi är fängslade i Matrix resoneras det kring vilka förutsättningar som finns och om det skulle vara genomförbart. En väldigt tilltalande berättelse som får en att vilja låna samtliga böcker i bibliotekets filosofihylla.


Donatello i sin tur är en dekadent hamnstad av mytologisk karaktär. Invånarnas levnadssätt har formats av att där, för de rika, finns själskrukor som kan fånga upp själen efter döden och erbjuda evigt liv - Denna sida av boken består av flera kortare texter som skildrar olika personer och kvarter. I kontrast till science fiction delen London är det en värld av mysterier med mer gåtor än svar, människorna är underordnade världen istället för att försöka bemästra den. Eller så fungerar världen helt enkelt som befolkningen tror att den gör.


Medan London är förnuftsbaserad är Donatello uppluckrad, olinjär, och med vagare sammanbindning. Sistnämnda bleknar i jämförelse mot det mer explicit teoretiska London och kräver större tankekraft för att försöka få ihop, men växer på en efterhand som boken blir mer av en helhet. Om inte annat sitter den som retning i medvetandet tills man inte längre har något annat val än att tycka om den. London har en fast med en gång. Boken står sig riktigt fint jämte Googolplex och Frukost i skymningen!


Fyra texter i Donatello har publicerats tidigare:

Shirzelle, Schakt #004 2007

Mannen vid elden, skriva.bravewriting.com 2010

The Coming, Over Yonder 2012 från Rufous Press

Skymningsstaden, Eskapix vol. 2 2009 (omskriven)

2 kommentarer :