5 november 2011

Det står skrivet att gudinnan Kastyke älskar den som älskar sig själv och gynnar den som gynnar sin egen lycka. Det står även skrivet att envar når den ära han mäktar försvara. Vår gudinna dömer ingen, hon låter blott de oföretagsamma förtorka och virvla bort som löv i den suckande höstvinden, att slitas till skrams av världens törnen för att ömkligen drunkna i Tiamats salthav på vilket världen flyter.[...]

s. 29 i Svavelvinter av Erik Granström

[...]Ofelbarhet är en av grundpelarna inom METODEN. Hur skulle vi kunna förklara för folk varför en regel existerar, om denna regel inte vore förnuftig och giltig i samtliga fall, med andra ord, ofelbar? Ofelbarhet kräver konsekvens, till det förpliktigar oss DET SUNDA FÖRNUFTET.
>>Mia<<, säger den perfekta älskarinnan, >>mannen talar i formler. Mannen är en maskin!<<

s.37 i Corpus Delicti av Juli Zeh
Han är inte en människa, han här en maskin.

s. 105 i Övermannen av Alfred Jarry

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar