Boktradition 2011-05-09

Vi var de första som bodde i huset. Bokhyllan, rummets möbler i övrigt, ingenting hade funnits på plats tidigare, ingen arkitekt hade förutsett dem eller deras placering. De där prydnadsföremålen hade aldrig tidigare stått tillsammans. Somt var Elisabeths, annat hade vi fått vid lysningen och bröllopet, två ljusstakar hade vi fått av min mor. Hon hade köpt dem därför att sådana hade funnits i hennes föräldrahem, som hon mindes dem. Men likväl, när jag nu såg på deras slumpmässiga möte, så visste jag precis hur jag ville att de skulle stå. Det handlade inte om ljus och proportioner. Inte om att den ena raden objektivt sett skulle vara bättre eller vackrare än den andra. Nej, men min rad var för mig mera tilltalande. Varför? Det var det som var gåtan som oroade mig. Att jag överhuvudtaget hade en åsikt om hur jag ville att en rad av prydnadsföremål skulle se ut.

ur Lars Jakobsons Vännerna

I Drottning Loanas mystiska eld  samlar antikvariatshandlaren Bodoni på litterära textstycken som beskriver Dimma. Jag tänker ofta på att jag vill börja göra samma sak, och då skulle det röra sig om citat om organisering och samlande. Oftast faller det på att jag inte vill avbryta min läsning för att göra anteckningar och sedan hittar jag inte till styckena igen utan glömmer bort dem, men nu kanske...

When a bird flies between two cherry trees, one with thousands of cherries and the other with just a few, does the birds know to go to the one with lots of cherries? How about a ladybug walking down a branch and coming to a fork, one side with lots of aphids in view and one with just one aphid? Does it know which way to go?
     I don't know the answer, but it seems there must be some mechanism that tells the bird to go where there are more cherries. How does the mechanism work? Does the bird know how to count? Certainly not! There is not enough room in that little cranium for numbers. Perhaps, to the bird, it just feels better.

Tankar om samlande från Women from another planet?

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar