Stefan Edman: Planeten havet

Planeten havet är Naturskyddsföreningens utvalda bok för 2010 och är en fantastiskt mäktig bok om vår urmoder. En oerhört intressant och övergripbar text fångar upp läsaren och ger en klar bild av hur allting hänger ihop och står i beroende utav vartannat, och om efterföljderna som hotar när den naturliga balansen rubbas.


En utarmning av haven i de tropiska områdena hotar till exempel i sin tur även landdjuren, som i ökad utsträckning utsätts för tjuvjakt när invånarna som är bundna till fisket tvingas livnära sig på annat sätt.


Havet är i ständig rörelse och omvandlar planeten. Erosion nöter på kustlinjerna, land stiger ur havet och försvinner ner i det. En förvandlingsprocess som påskyndas när den skyddande vegetationen skövlas och havsnivån stiger. Men tillsammans med oroväckande miljöhot finns det även bra möjligheter för bättring, så det är även en bok som ger hopp för framtiden.


Havet har många egenskaper och är en av förutsättningarna för liv på planeten. Det reglerar klimatet, tillhandahåller föda, upprätthåller liv såväl som orsakar stort lidande i förödande naturkatastrofer.


Det är en intim bild av samspelet mellan människan och havet som återges, och vi får ta del utav livet både över och under havsytan. Jag älskar boken förstås, dess innehåll och alla förundransvärda fotografier. Världshaven är ett tema som aldrig upphör att trollbinda och fascinera.Max Ström 2010
221 sidor

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar