the Ideal Reader

Notes Towards a Definition of the Ideal Reader [pdf] ur A Reader on Reading av Alberto Manguel. Fler Essäer av författaren.

1 kommentar :