Om den akustiska mikroben

"Den akustiska mikroben är ytterligt smittsam. Den lämnar det infekterade värddjuret med utandningsluften och kan under gynnsamma omständigheter smitta på avstånd upp till en kilometer om det omgivande mediet är luft. Den smittar alltså på ett avstånd många gånger längre än hittills kända mikrober. Ett visst skydd kan uppnås om den infekterade bär munskydd vilket, åtminstone på något avstånd, splittrar upp smittämnet till ett harmlöst buller." ur Calvinols resa genom världen - P.C. Jersild

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar