Om konsten att läsa och skriva

Boken delger korta essäer om Olof Lagercrantz iakttagelser kring läs och skrivandet. I kapitlena tar han upp några utav de tankeprocesser som annars lätt går läsaren förbi; Vad är det som egentligen sker när vi läser? Om hur läsaren som åskådare, oförmögen att rycka in och påverka det som händer i boken, tvingas att acceptera det som sker, och om hur vi föreställer oss de karaktärer vi läser om. Vissa tankegångar kommer jag på mig själv med att ha funderat på ibland, som ”Kan man lita mer på folk som läser böcker än på dem som inte gör det?, och även många nya funderingar väcks som jag inte reflekterat över tidigare.


Det Lagercrantz tar upp kring skrivandet kan jag lätt känna igen i mitt uppsatsskrivande. Att ”Den som skrivit ett pappersark fullt, har inga ovedersägliga bevis att lägga fram om nyttan av sitt arbete” är förmodligen den främsta anledningen till att jag drar mig för att skriva. Även det han säger om svårigheterna med att bli tillfreds med sin egen text, hur självklara andras verk ter sig medan ens egna känns uppstyltade och konstgjorda, känns mer än bekant. De sista kapitlena tillägnas dikterna, olika förhållningssätt som kan antas vid läsning, relationen mellan ett verk och dess författare, och om författarens person oberoende av dikten.


Om konsten att läsa och skriva är en kort sammanställning som uppmärksammar det språkliga fenomenet, som man lätt glömmer bort när man läser en text. Där man, i alla fall jag, annars tar texten som självklar får den en att tänka över vad som egentligen ligger bakom och orsakar upplevelsen av den.


Med anledning av Wahlström & Widstrands 125 årsjubileum delas en specialutgåva ut av förlaget, gå in här för att läsa mer och för att beställa ett gratisexemplar av boken


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar