Frankenstein

Läs Online

Jag gillar verkligen de didaktiska 1800-tals romanerna, då det fortfarande fanns många mysterier som vetenskapen inte kunde förklara. Framför allt fanns en tilltro på vetenskapen och det var bara en tidsfråga innan man skulle lösa gåtan om tidsmaskiner, alkemi och evigt liv … &c. Andra romaner på ämnet är Jules Vernes roman
Till jordens medelpunkt och H.G Wells Tidsmaskinen som utgör tankeexperiment om vetenskapens möjligheter vilka jag finner väldig tilltalande.

Mary W Shelley behandlar i Frankenstein möjligheten att skapa liv av död materia och konsekvenserna av detta, ett varnande exempel. Jag finner även filosofiska funderingar kring det mänskliga psyket, vilket redogörs här som ett orsak-verkan förhållande, om hur en individ formas efter omgivningens fördomar och handlingar.

I den yttersta ramberättelsen skriver Walton till sin syster om sitt möte med Victor Frankenstein och dennes berättelse, berättad som en varning mot att i övermod försöka ändra på skapelsen och naturlagarna. I Frankensteins berättelse redogör han för skapandet av monstret som lett till hans undergång. Vi får även ta del i monstrets historia från att han först öppnat ögonen och hans väg ut i världen ensam och vilsen för att till slut utvecklas till ett hämndlystet monster.


Frankenstein är en bok man tror sig har läst, och därmed inte bryr sig om att läsa, då man har hört historien återberättas så många gånger och sett flertalet hänvisningar i filmer och andra böcker. Jag kan verkligen rekommendera att faktiskt läsa den då den återberättade historien tenderar vara en aning snedförvriden, varav det vanliga missförståndet att det är Frankenstein som är monstret (nog för att Frankenstein är ett monster), och givetvis för att det är en väldigt bra bok.

1 kommentar :

  1. Jag ska se Frankenstein i de engelska komikerna Kesselofski och Fiskes teateruppsättning - kan bli spännande tolkning...
    Titta gärna in till mig och tävla om ljudböcker och biobiljetter. Trevlig helg!

    SvaraRadera