Sägen

En sägen är en kort sagoliknande berättelse som anknyter till en viss plats. En sägen gör till skillnad från sagan anspråk på att vara sann. Ofta namnges vissa bestämda personer. Dessa kan vara från bygden med också någon känd person ur historien eller sagovärlden. En sägen utspelas vanligen i en grå forntid, till skillnad från Klintbergaren eller Urban legends som utspelar sig i nutid. Många liknande sägner berättas på olika orter, vilket visar hur sägnerna kan vandra från plats till plats. En sägen har ofta ett olyckligt slut. Den egentliga sanningshalten är ofta låg, men de har ett stort värde i att de reflekterar flydda tiders värderingar och normer.
(utdrag ur Wikipedia)

Första gången Ingrid får träffa Hede är han en ung student. När hon senare får återse honom, efter att ha tagits för skendöd och blivit levande begravd, är han oigenkännlig. Efter ödets nycker har han misst förståndet och Ingrid ser det som sin uppgift att hjälpa honom hitta det igen, ihopp om att återväcka studenten i honom som hon en gång förälskat sig i. Handlingen i En herrgårssägen innehåller kärlek, egendomliga sammanträffanden, identitetsförväxlingar och frigörelse. Boken är skriven 1899 av Selma Lagerlöf och är trots populärlitteraturens återkommande motiv, som vi idag är inmatade med, en underhållande bok att läsa under en regnig höstdag.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar