Juana Inés de la Cruz

För att återkomma till lyriken så var Juana Inés de la Cruz en betydligt intressantare person än Gunnar Ekelöf. Hon var en stark karaktär som kämpade för kvinnornas rättigheter under den andra halvan av 1600-talet, bland annat för kvinnors rätt till jämställdhet och kunskap. Hon spred sina övertygelser till sina läsare, trots männens hat och kvinnornas avundan för hennes starka intellekt. Tack vare att hon stod under hovets beskydd kunde hon skriva utom fara för de fiender som ogillade hennes frispråkenhet, men hon blev så småningom tvingad att sluta skriva efter att beskyddet upphört.

Till en steglitsa

I dagningen likt en karminröd cittra/åt kärleken ägnar du ditt sångbestyr./och blir av rosens ambradoft så yr/att dess korall snart får din guldnäbb att glittra.//Steglitsa, sorgsna fågel som hörs kvittra,/du hinner knappt ens se hur dagen gryr/i skönhet förrn en dödande blessyr/gör slut på dina sånger, ljuvligt bittra.//Vem förutser väl stunden då han dör?/Med dina egna lockrops siktpunk bjöd/du jägaren dig åt döden evigt viga.//O sökta lycka, som vi bävar för!/Vem kunde tro att skulden till din död/bär främst du själv, som inte ville tiga?


Sägen

En sägen är en kort sagoliknande berättelse som anknyter till en viss plats. En sägen gör till skillnad från sagan anspråk på att vara sann. Ofta namnges vissa bestämda personer. Dessa kan vara från bygden med också någon känd person ur historien eller sagovärlden. En sägen utspelas vanligen i en grå forntid, till skillnad från Klintbergaren eller Urban legends som utspelar sig i nutid. Många liknande sägner berättas på olika orter, vilket visar hur sägnerna kan vandra från plats till plats. En sägen har ofta ett olyckligt slut. Den egentliga sanningshalten är ofta låg, men de har ett stort värde i att de reflekterar flydda tiders värderingar och normer.
(utdrag ur Wikipedia)

Första gången Ingrid får träffa Hede är han en ung student. När hon senare får återse honom, efter att ha tagits för skendöd och blivit levande begravd, är han oigenkännlig. Efter ödets nycker har han misst förståndet och Ingrid ser det som sin uppgift att hjälpa honom hitta det igen, ihopp om att återväcka studenten i honom som hon en gång förälskat sig i. Handlingen i En herrgårssägen innehåller kärlek, egendomliga sammanträffanden, identitetsförväxlingar och frigörelse. Boken är skriven 1899 av Selma Lagerlöf och är trots populärlitteraturens återkommande motiv, som vi idag är inmatade med, en underhållande bok att läsa under en regnig höstdag.

I can't blab such blibber blubber!

Äntligen är analysen om Gunnar Ekelöf färdig och inskickad, till tröst känner jag mig bildad som nu är hyffsat insatt i hans lyriska författarskap. Mitt intresse för lyrik är dock väldigt svagt, det intressanta med dikter är enligt mig personen bakom dem och att förstå sig på Ekelöf tar tid! För stunden lägger jag honom mer än gärna bakom mig, hans liv var trots allt intressantare än hans dikter (mest för att jag inte är tillräckligt påläst och just nu inte förstår ett jota av dem). Jag är för leds för att göra en vettig presentation över Ekelöf och hans diktsamlingar, men slå upp honom han var trots allt en av sveriges största(påstås det).

En herrgårdssägen

Jag tänkte ägna denna sidan åt böckerna jag läser, sammandrag och kommentarer. För eget kom-i-håg och för dem där intresset finns. Främst kommer den innehålla böcker som ingår i min kursundervisning, då dessa är de jag har tid att läsa.

För stunden är jag i färd med Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen, vilken förmodligen kommer vara avklarad innan helgen är slut. En farsartad skönheten-och-odjuret berättelse med underhållande såväl som psykologiska egenskaper. Det blir andra boken av Selma Lagerlöf för min del (om man inte räknar med grundskolans högläsning av Nils Holgersson). Den första var Kejsaren av Portugallien, vilken var bra men den satte sig aldrig riktigt i sinnet, ett par månader efter kan jag nu inte längre komma ihåg några större sinnesintryck som jag fick utav den. En herrgårdssägen tilltalar mig mer, med sina intriger och möten som känns igen i populärlitteraturen, väldigt lätt läsning som väcker skratt och sympati åt karaktärernas öden, ett sant romance melodrama.

Nåväl, detta var mitt första inlägg i den nya bloggen.
Det ska bli spännande att se vad den utvecklas till.

Tackar vet jag kejsaren över de Förenta staterna, Joshua A Norton, som visste hur man levde som en kung utan en cent på fickan.